Company » Company Profile

Company Profile

 
บริษัท อเมริกัน แอ๊พเพรซัล (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทในเครือของกลุ่ม อเมริกัน แอ๊พเพรซัล แอสโซซิเอทส์ กลุ่มบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ซึ่งเริ่มก่อตั้งเมื่อปีพ.ศ.2439 ที่เมืองวิสคอนซิล สหรัฐอเมริกา ปัจจุบันมีสำนักงานอยู่ ในประเทศ ต่างๆ กว่า 60 สำนักงาน ทั่วทั้วสหรัฐอเมริกา แคนาดา ยุโรปตะวันตก ยุโรปตะวันออก และเอเชีย

เริ่มก่อตั้งในประเทศไทยในปี พ.ศ.2517 บริษัท อเมริกัน แอ๊พเพรซัล (ประเทศไทย) จำกัด (เดิมชื่อบริษัท เอเชี่ยน แอ๊พเพรซัล ไทยแลนด์ จำกัด) นับว่าเป็นบริษัทแรกที่ได้ เข้ามาให้บริการ ในด้าน การประเมินมูลค่า ทรัพย์สินแก่หน่วยงาน ราชการ รัฐวิสาหกิจ บริษัทเอกชน ตลอดจน บริษัทข้ามชาติ โดยได้รับการถ่ายทอด หลักวิชาการ ฐานข้อมูล และประสบการณ์ อันยาวนาน จากบริษัทแม่ เพื่อตอบสนองความต้องการ ในด้านนี้ใน ประเทศไทย

ปัจจุบัน เราเป็นผู้ให้บริการ ด้านการประเมินมูลค่าทรัพย์สินอย่างครบวงจร ด้านอสังหาริมทรัพย์ เราเป็นผู้เชี่ยวชาญ ในการประเมินมูลค่าของ ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง โครงการบ้านจัดสรร นิคมอุตสาหกรรม อาคารสำนักงาน คอนโดมิเนียม ไปจนถึง โรงแรม รีสอร์ท หรือ ศูนย์การค้า นอกจากนี้ เรายังมีประสบการณ์ในการประเมินมูลค่ากิจการ มูลค่าหุ้น ทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตน ตลอดจน เครื่องจักร และอุปกรณ์ในธุรกิจที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมชิ้นส่วน / ประกอบรถยนต์ ปูนซีเมนต์ อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า โรงผลิตไฟฟ้า อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ขนส่ง เหมืองแร่ ปิโตรเคมี โรงกลั่นน้ำมัน ฯลฯ

รายงานการประเมินราคาฯ สามารถนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ กันเช่น ทางการเงิน การบัญชี การเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ การร่วมทุน ประกันภัย ขาย-ซื้อ การควบรวมกิจการและวัตถุประสงค์อื่นๆ ทั่วไปชั้น 31 อาคารไทยซีซีทาวเวอร์ • 889 ถนนสาทรใต้ • แขวงยานนาวา เขตสาทร
กรุงเทพฯ 10120 • โทร: (02)675.8403